วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2563 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ให้ความรู้ ในการจัดทำเอกสารการผลิตข้าวอินทรีย์ ณ บ้านลิ่นถิ่น ตำบลลิ่นถิ่น อำเภอทองผาภูมิ และ บ้านเวียคะดี้ ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

a63 17

วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2563 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ให้ความรู้ ในการจัดทำเอกสารการผลิตข้าวอินทรีย์ ณ บ้านลิ่นถิ่น ตำบลลิ่นถิ่น อำเภอทองผาภูมิ และ บ้านเวียคะดี้ ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 

page63 17

วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2563 นายปัญญา ร่มเย็น ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ มอบหมายให้ นางสาวอมรรัตน์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ นายพิทวัส วิชัยดิษฐ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมเจ้าหน้าที่สถาบันสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เดินทางไปให้ความรู้ ในการจัดทำเอกสารการผลิตข้าวอินทรีย์ กับกลุ่มเกษตรกรปลูกข้าวอินทรีย์ บ้านลิ่นถิ่น ตำบลลิ่นถิ่น อำเภอทองผาภูมิ และกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ บ้านเวียคะดี้ ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อให้เกษตรกรเข้าใจ และสามารถบันทึกขั้นตอนการผลิตข้าวอินทรีย์ได้อย่างถูกต้อง