วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1/2563 ห้องประชุมหลวงทรงพล ชั้น 3 (ด้านหน้า) ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี

a63 12

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1/2563  ห้องประชุมหลวงทรงพล ชั้น 3 (ด้านหน้า) ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี 

page63 12

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 นายปัญญา ร่มเย็น ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1/2563 โดยมี นายภูสิต สมจิตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธาน มีหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมหลวงทรงพล ชั้น 3 (ด้านหน้า) ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี