วันที่ 31 มกราคม 2563 นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว นำคณะทำงานตรวจเยี่ยมแปลงเกษตรกรที่ปลูกข้าวเจ้าสายพันธุ์ PTT03019-18-2-7-4 ระยะออกรวง ณ อำเภอดอนเจดีย์ และอำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

a63 11

วันที่ 31 มกราคม 2563 นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว นำคณะทำงานตรวจเยี่ยมแปลงเกษตรกรที่ปลูกข้าวเจ้าสายพันธุ์ PTT03019-18-2-7-4 ระยะออกรวง ณ อำเภอดอนเจดีย์ และอำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

page63 11

วันที่ 31 มกราคม 2563 นายปัญญา ร่มเย็น ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมตรวจเยี่ยมแปลงเกษตรกรที่ปลูกข้าวเจ้าสายพันธุ์ PTT03019-18-2-7-4 ระยะออกรวง ณ อำเภอดอนเจดีย์ และอำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว นำคณะทำงานตรวจเยี่ยมแปลงนา มีนายนิทัศน์ เจริญธรรมรักษา อดีตนายกสมาคมผู้รวบรวบและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว ให้การตอนรับและพาเยี่ยมชมแปลงนาเกษตรกร