วันที่ 18 มกราคม 2563 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติร่วมพิธีบวงสรวง และงานรัฐพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช งานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ ประจำปี 2563

a63 9

วันที่ 18 มกราคม 2563 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติร่วมพิธีบวงสรวง และงานรัฐพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช งานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ ประจำปี 2563 

page63 9

วันที่ 18 มกราคม 2563 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ มอบหมายให้ นางสาวอมรรัตน์ อินทร์มั่น นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และนางสาวปิยรัตน์ พลยะเรศ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมพิธีบวงสรวง และงานรัฐพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช งานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ ประจำปี 2563 ณ พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานมีส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ เหล่ากาชาดจังหวัด กลุ่มมวลชน พ่อค้า และประชาชน เข้าร่วมในพิธี