วันที่ 15 มกราคม 2563 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ จัดการสัมมนาวางแผนการดำเนินงานของศูนย์ข้าวชุมชนในระดับพื้นที่(เวทีชุมชน) ปี 2563 ณ ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลแสนตอ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

a63 7

วันที่ 15 มกราคม 2563 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ จัดการสัมมนาวางแผนการดำเนินงานของศูนย์ข้าวชุมชนในระดับพื้นที่(เวทีชุมชน) ปี 2563 ณ ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลแสนตอ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

page63 7

วันที่ 15 มกราคม 2563 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติมอบหมายให้ นายปรัชญา แตรสังข์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ จัดการสัมมนาวางแผนการดำเนินงานของศูนย์ข้าวชุมชนในระดับพื้นที่(เวทีชุมชน)ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชนปี 2563 ณ ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลแสนตอ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี มีหน่วยงานสำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกา และเกษตรกรในพื้นที่ เข้าร่วมสัมมนา จำนวน 40 คน ซึ่งสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติให้ความรู้เรื่องการผลิตเมล็ดพันธุ์ และการทำนาแบบเปียกสลับแห้ง