วันที่ 14 มกราคม 2563 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ จัดการสัมมนาวางแผนการดำเนินงานของศูนย์ข้าวชุมชนในระดับพื้นที่ (เวทีชุมชน) ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชนปี 2563

a63 6

วันที่ 14 มกราคม 2563 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ จัดการสัมมนาวางแผนการดำเนินงานของศูนย์ข้าวชุมชนในระดับพื้นที่ (เวทีชุมชน) ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชนปี 2563 

page63 6

วันที่ 14 มกราคม 2563 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติมอบหมายให้ นายปรัชญา แตรสังข์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ จัดการสัมมนาวางแผนการดำเนินงานของศูนย์ข้าวชุมชนในระดับพื้นที่ (เวทีชุมชน) ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชนปี 2563 ณ ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลดอนเจดีย์  อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติให้ความรู้เรื่องการผลิตเมล็ดพันธุ์ และ การทำนาแบบเปียกสลับแห้งโดยมีเกษตรเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 25 คน