วันที่ 7 มกราคม 2563 คณะข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ให้การต้อนรับ นายปัญญา ร่มเย็น ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวชาติ เข้าปฏิบัติงาน

a63 2

วันที่ 7 มกราคม 2563 คณะข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ให้การต้อนรับ นายปัญญา ร่มเย็น ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวชาติ เข้าปฏิบัติงาน

page63 2

วันที่ 7 มกราคม 2563 คณะข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ให้การต้อนรับ นายปัญญา ร่มเย็น ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวชาติ เข้าปฏิบัติงาน และจัดกิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เพื่อเป็นสิริมงคล และสร้างความรักความสามัคคีในการปฏิบัติงานให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป