วันที่ 4 มกราคม 2563 นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดบ้านใน อำเภอศรีประจันต์จังหวัดสุพรรณบุรี ให้ประชาชนที่เคารพนับถือเข้าอวยพร เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2563

a63 1

วันที่ 4 มกราคม 2563 นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดบ้านใน อำเภอศรีประจันต์จังหวัดสุพรรณบุรี ให้ประชาชนที่เคารพนับถือเข้าอวยพร เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2563

page63 1

วันที่ 4 มกราคม 2563 นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดบ้านใน อำเภอศรีประจันต์จังหวัดสุพรรณบุรี ให้ประชาชนที่เคารพนับถือเข้าอวยพร เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2563  โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว นายขจร เราประเสริฐ รองอธิบดีกรมการข้าว หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ข้าราชการ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ่อค้า ประชาชนในจังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดใกล้เคียงเข้าอวยพร เพื่อรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไทยให้คงอยู่สืบไป