วันที่ 24 ธันวาคม 2562 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ประจำปี 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชะเอม อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

a62 89

วันที่ 24 ธันวาคม 2562 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ  เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ประจำปี 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชะเอม อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

page62 89

วันที่ 24 ธันวาคม 2562 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ มอบหมายให้ นายปรัชญา แตรสังข์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และคณะทำงาน เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ประจำปี 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชะเอม อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี นายบวรศักดิ์ วานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธาน มี หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน เหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ข้าราชการ ตำรวจ ทหาร หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอในพื้นที่ ผู้นำท้องที่ และผู้นำท้องถิ่น พี่น้องประชาชน เข้าร่วมโครงการและการออกหน่วยให้บริการด้านต่างๆ แก่ประชาชน ซึ่งสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติจัดบูธให้ความรู้ เรื่อง พันธุ์ข้าว พร้อมทั้งแจกเอกสารพันธุ์ข้าวต่างๆ และไอศกรีมน้ำข้าวกล้องงอก โดยในครั้งนี้มีประชาชนให้ความสนใจปรึกษาเรื่องพันธุ์ข้าว จำนวน 250 คน