วันที่ 20 ธันวาคม 2562 นายปัญญา ร่มเย็น ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ให้การต้อนรับ นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว

a62 87

วันที่ 20 ธันวาคม 2562 นายปัญญา ร่มเย็น ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ให้การต้อนรับ นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว 

page92 87

วันที่ 20 ธันวาคม 2562 นายปัญญา ร่มเย็น ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ให้การต้อนรับ นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว เดินทางมาเยี่ยมชมและพบประพูดคุยกับข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ และในครั้งนี้ ท่านรองฯ ได้จัดกิจกรรมสันทนาการระหว่างข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง เพื่อให้มีความรักความสามัคคี ร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติงานได้อย่างมีความสุข