วันที่ 13 ตุลาคม 2562 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

a62 79

วันที่ 13 ตุลาคม 2562  สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

a62 79

วันที่ 13 ตุลาคม 2562 นางสาวรัตนวรรณ จันทร์ศศิธร  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนางสาวผกามาศ วงค์เตย์นักวิชาการปฏิบัติการ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี (แห่งใหม่)