วันที่ 2 ตุลาคม 2562 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดสุพรรณบุรี นำนักศึกษาฝึกงาน ศึกษาดูงาน

a62 77

วันที่ 2 ตุลาคม 2562 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดสุพรรณบุรี นำนักศึกษาฝึกงาน ศึกษาดูงาน

page62 77

วันที่ 2 ตุลาคม 2562 นายพัฒนศักดิ์ จันทร์ส่อง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ  นายพิทวัส วิชัยดิษฐ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนางรัตติกาล อินทมา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ให้การต้อนรับและบรรยายความรู้ แก่คณะเจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดสุพรรณบุรี นำนักศึกษาฝึกงาน  จำนวน 14 คน เข้าศึกษาดูงานในเรื่อง การปรับปรุงคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว และงานห้องปฏิบัติการ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ และอาคารปฏิบัติการด้านข้าวสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ