วันที่ 29 สิงหาคม 2562 นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานเปิดการประชุมคณะทำงานการพัฒนาโครงการวิจัยข้าวของสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2562

a62 71

วันที่ 29 สิงหาคม 2562  นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว  เป็นประธานเปิดการประชุมคณะทำงานการพัฒนาโครงการวิจัยข้าวของสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2562 

page62 71

วันที่ 29 สิงหาคม 2562 นางสาวอมรรัตน์ อินทร์มั่น นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ข้าราชการ ให้การต้อนรับ นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว  เป็นประธานเปิดการประชุมคณะทำงานการพัฒนาโครงการวิจัยข้าวของสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2562 และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัยด้านข้าวณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ อาคารปฏิบัติการด้านข้าว สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ