วันที่ 22 สิงหาคม 2562 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ณ วัดบ้านกรวด หมู่ที่ 8 ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

a62 70

วันที่ 22 สิงหาคม 2562 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ  เข้าร่วมโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ณ วัดบ้านกรวด หมู่ที่ 8 ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี 

page62 70

วันที่ 22 สิงหาคม 2562 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ มอบหมายให้ นางสาวรัตน์ชนก จันทร์ขาว นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และคณะทำงาน เข้าร่วมโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ณ วัดบ้านกรวด หมู่ที่ 8 ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี นายภูสิต สมจิตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธาน โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน เหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี ข้าราชการ ตำรวจ ทหาร และผู้นำท้องถิ่น เข้าร่วมโครงการ และการออกหน่วยให้บริการด้านต่างๆแก่ประชาชน ซึ่งสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติจัดบูธให้ความรู้ เรื่องโรคข้าว แมลงศัตรูข้าว และพันธุ์ข้าว กข79 , กข43 พร้อมกับแจกเอกสาร โดยในครั้งนี้มีประชาชนให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก