วันที่ 13 สิงหาคม 2562 นักเรียนโรงเรียนเกษตรกรชาวนาจังหวัดสุพรรณบุรี ทำกิจกรรมเรียนรู้เรื่อง การสำรวจและวิเคราะห์ระบบนิเวศน์ในแปลงนา และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวและการบรรจุภัณฑ์

a62 66

วันที่ 13 สิงหาคม 2562 นักเรียนโรงเรียนเกษตรกรชาวนาจังหวัดสุพรรณบุรี  ทำกิจกรรมเรียนรู้เรื่อง การสำรวจและวิเคราะห์ระบบนิเวศน์ในแปลงนา และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวและการบรรจุภัณฑ์ 

page62 66

วันที่ 13 สิงหาคม 2562 นักเรียนโรงเรียนเกษตรกรชาวนาจังหวัดสุพรรณบุรี รุ่นที่6 ทำกิจกรรมเรียนรู้เรื่อง การสำรวจและวิเคราะห์ระบบนิเวศน์ในแปลงนา และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวและการบรรจุภัณฑ์ โดย นางสาวพิธิตา นาวาเจริญ นักวิชาการที่ปรึกษา สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ความเข้าใจ และสาธิตการทำพุดดิ้งข้าว ณ โรงเรียนเกษตรกรชาวนาจังหวัดสุพรรณบุรี ภายในสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ