วันที่ 1 สิงหาคม 2562 นายประสงค์ ประไพตระกูล อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานเปิดการประชุมแนวทางการขับเคลื่อนงานพัฒนาโครงการวิจัยข้าวของสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2562 และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัยด้านข้าว สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ

a62 64

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 นายประสงค์ ประไพตระกูล อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานเปิดการประชุมแนวทางการขับเคลื่อนงานพัฒนาโครงการวิจัยข้าวของสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2562 และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัยด้านข้าว  สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ

 page62 64

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 นางสาวอมรรัตน์ อินทร์มั่น นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะข้าราชการ ให้การต้อนรับ นายประสงค์ ประไพตระกูล อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานเปิดการประชุมแนวทางการขับเคลื่อนงานพัฒนาโครงการวิจัยข้าวของสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2562 โดยมี นายสุวัฒน์  เจียระคงมั่น  ที่ปรึกษาอธิบดีกรมการข้าว กล่าวต้อนรับ พร้อมกล่าวรายงาน การขับเคลื่อนงานพัฒนาโครงการวิจัยข้าวของสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติและนำเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัยด้านข้าวณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ  พร้อมทั้งปลูกต้นรวงผึ้งไว้เป็นที่ระลึก บริเวณหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ