วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ณ วัดโบสถ์ดอนลำแพน หมู่ที่ 12 ตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

a62 62

วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ณ วัดโบสถ์ดอนลำแพน หมู่ที่ 12 ตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 

page62 623

วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ มอบหมายให้ นางสาวรัตน์ชนก จันทร์ขาว นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ นางรัตติกาล อินทมา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และคณะทำงาน เข้าร่วมโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ณ วัดโบสถ์ดอนลำแพน หมู่ที่ 12 ตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธาน โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน เหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี ข้าราชการ ตำรวจ ทหาร นายอำเภอบางปลาม้า หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอในพื้นที่ ผู้นำท้องที่ และผู้นำท้องถิ่น พี่น้องประชาชน เข้าร่วมโครงการและการออกหน่วยให้บริการด้านต่างๆ แก่ประชาชน ซึ่งสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติจัดบูธให้ความรู้ เรื่อง โรคข้าว-แมลงศัตรูข้าว และพันธุ์ข้าว กข79 และ กข43 พร้อมกับแจกเอกสารโดยในครั้งนี้มีประชาชนให้ความสนใจปรึกษาเรื่องพันธุ์ข้าว กข79 โรค-แมลงศัตรูข้าวพร้อมวิธีการป้องกันกำจัดเป็นจำนวนมาก