วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ พานพุ่มเงิน พุ่มทอง และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562

a62 61

วันที่ 28 กรกฎาคม 2562  สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ พานพุ่มเงิน พุ่มทอง และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 

page62 61

วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ มอบหมายให้นางเพียงใจ นิสัยหาญ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และนางสาวมาสุฑล สัญพึ่ง ตำแหน่งนักวิชาการการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ พานพุ่มเงิน พุ่มทอง และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ ต่อหน้าฉายาลักษณ์  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562  อาคารโดม 70 ปี วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี โดยมีนายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วย นางจุฬารัตน์ วันไชยธนวงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ นักเรียน นักศึกษา และพสกนิกรชาวจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกิจกรรมดังกล่าว