วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 นักเรียนโรงเรียนเกษตรกรชาวนาจังหวัดสุพรรณบุรี รุ่นที่ 6 ทำกิจกรรมเรียนรู้ การสำรวจและวิเคราะห์ระบบนิเวศน์ในแปลงนา พันธุ์ข้าวและการผสมพันธุ์ข้าว

a62 58

วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 นักเรียนโรงเรียนเกษตรกรชาวนาจังหวัดสุพรรณบุรี รุ่นที่ 6 ทำกิจกรรมเรียนรู้ การสำรวจและวิเคราะห์ระบบนิเวศน์ในแปลงนา  พันธุ์ข้าวและการผสมพันธุ์ข้าว 

page62 58

วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 นักเรียนโรงเรียนเกษตรกรชาวนาจังหวัดสุพรรณบุรี รุ่นที่6 ทำกิจกรรมเรียนรู้ เรื่อง 1. การสำรวจและวิเคราะห์ระบบนิเวศน์ในแปลงนา 2. พันธุ์ข้าวและการผสมพันธุ์ข้าว วิทยากรโดยเจ้าหน้าที่สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ บรรยายให้ความรู้ ความเข้าใจ และฝึกปฏิบัติการผสมพันธุ์ข้าว ซึ่งนักเรียนให้ความสนใจพร้อมกับลงมือทำด้วยตนเอง ณ โรงเรียนเกษตรกรชาวนาจังหวัดสุพรรณบุรี ภายในสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ