วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับเขต และเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ

a62 47

วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว  ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับเขต  และเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ 

page62 47

วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว  ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับเขต  เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2562 ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก และเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ โดยมี นายอภิชาติ ลาวัณย์ประเสริฐ  ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะข้าราชการ ให้การตอบรับ ณ  ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ พร้อมทั้งปลูกต้นพะยูงไว้เป็นที่ระลึก บริเวณหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ