วันที่ 31 มีนาคม 2562 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า รัชกาลที่ 3 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ และงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2562

a62 36

วันที่ 31 มีนาคม 2562 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า รัชกาลที่ 3 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ และงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2562 

page62 36

วันที่ 31 มีนาคม 2562 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ มอบหมายให้ นางสาวปิยรัตน์ พลยะเรศ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนายพิทวัส วิชัยดิษฐ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า รัชกาลที่ 3 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ และงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2562 โดยมี นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธาน มีส่วนราชการ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล อัยการ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสุพรรณบุรี  ประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจในการทำนุบำรุงบ้านเมืองทั้งในด้านการศาสนา การศึกษาและอื่นๆอีกมากมายที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติอย่างยิ่งณ หอประชุมอาชาสีหมอก ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี