วันที่ 27 มีนาคม 2562 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมเยี่ยมโรงงานโปรเจ็คฟิลด์ บริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์ทางการเกษตร

a62 33

วันที่ 27 มีนาคม 2562 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ  เข้าร่วมเยี่ยมโรงงานโปรเจ็คฟิลด์ บริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์ทางการเกษตร 

page62 33

วันที่ 27 มีนาคม 2562 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ มอบหมายให้ นางรัตติกาล อินทมา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมกับสำนักงานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี และผู้ประกอบการโรงสี เข้าร่วมเยี่ยมโรงงานโปรเจ็คฟิลด์ บริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์ทางการเกษตร ณ บริษัทโปรเจ็คฟิลด์ ตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ในการเข้าเยี่ยมชมโรงงานครั้งนี้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และข้อมูล กับผู้ประกอบการด้านสารป้องกำจัดแมลง โรคพืช วัชพืช ปุ๋ยสำหรับใช้ในนาข้าว ฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโตทางใบของพืช รวมถึงชีวภัณฑ์ทางด้านสาธารณสุขที่ใช้ในครัวเรือน