วันที่ 17 มกราคม 2562 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะงานรัฐพิธี “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช” ซึ่งตรงกับวันที่ 17 มกราคม ของทุกปี

S 39862321

วันที่ 17 มกราคม 2562 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะงานรัฐพิธี “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช”  ซึ่งตรงกับวันที่ 17 มกราคม ของทุกปี 

page62 7

วันที่ 17 มกราคม 2562 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ มอบหมายให้ นางสาวอมรรัตน์ อินทร์มั่น นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และนางสาวปิยรัตน์ พลยะเรศ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะงานรัฐพิธี “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช”  ซึ่งตรงกับวันที่ 17 มกราคม ของทุกปี เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงประดิษฐ์อักษรไทยโดยมี นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธี มี หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และสถาบันศึกษา เข้าร่วมในพิธี ณ ณ ห้องประชุมอาชาสีหมอก ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี