วันที่ 4 มกราคม 2562 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ร่วมจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ 2562

a62 3

วันที่ 4 มกราคม 2562 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ร่วมจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ 2562 

page62 3

 

วันที่ 4 มกราคม 2562 นายอภิชาติ ลาวัณย์ประเสริฐ ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ร่วมจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ 2562 โดยมีกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และร่วมรับประทานอาหารกลางวัน พร้อมจับสลากของขวัญปีใหม่ เพื่อเป็นสิริมงคลและความเจริญรุ่งเรืองในการดำรงชีวิต และให้เกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะณ อาคารขวัญข้าว สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ