วันที่ 4 มกราคม 2562 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ จัดประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ เพื่อสรุปผลการดำเนินงานของสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ฤดูนาปี 2561

a62 2

วันที่ 4 มกราคม 2562 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ จัดประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ เพื่อสรุปผลการดำเนินงานของสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ  ฤดูนาปี 2561 

page62 2

วันที่ 4 มกราคม 2562 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ จัดประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ เพื่อสรุปผลการดำเนินงานของสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ  ฤดูนาปี 2561 โดยมี  นายอภิชาติ ลาวัณย์ประเสริฐ ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เป็นประธานที่ประชุม มีคณะนักวิจัยภายในสถาบัน รายงานและสรุปผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา  ณ อาคารขวัญข้าว สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ