วันที่ 28 ธันวาคม 2561 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ จัดจุดบริการประชาชนโครงการส่งความสุขปีใหม่ บริเวณด้านหน้าสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวห่างชาติ ถนนมาลัยแมน

a61 174

วันที่ 28 ธันวาคม 2561 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ   จัดจุดบริการประชาชนโครงการส่งความสุขปีใหม่  บริเวณด้านหน้าสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวห่างชาติ ถนนมาลัยแมน 

 page61 174

วันที่ 28 ธันวาคม 2561 นายอภิชาติ ลาวัณย์ประเสริฐ ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ในนามของ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดสุพรรณบุรีร่วมกับเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ปฏิรูปที่ดินจังหวัด สหกรณ์จังหวัด ประมงจังหวัด ศูนย์วิจัยประมงน้ำจืด พัฒนาที่ดินสุพรรณ ชลประทาน ปศุสัตว์ จัดจุดบริการประชาชนโครงการส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร/ประชาชน ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2562 และได้นำอาหาร เครื่องดื่ม ผ้าเย็น แจกจ่าย "ส่งความสุข " ให้กับผู้เดินทาง/สัญจรผ่าน ถนนสาย 321(มาลัยแมน) ในช่วง เทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562 ณ บริเวณด้านหน้าสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวห่างชาติ ถนนมาลัยแมน จังหวัดสุพรรณบุรี