วันที่ 25 ธันวาคม 2561 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติร่วมเป็นวิทยากร อบรมเกษตรกร หลักสูตร การทำนาเบื้องต้น รุ่นที่ 2 หัวข้อ รู้จักชีวิตข้าว ให้เกษตรกรและผู้สนใจ

a61 172

วันที่ 25 ธันวาคม 2561 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติร่วมเป็นวิทยากร อบรมเกษตรกร หลักสูตร การทำนาเบื้องต้น รุ่นที่  2 หัวข้อ รู้จักชีวิตข้าว ให้เกษตรกรและผู้สนใจ

page61 172

วันที่ 25 ธันวาคม 2561 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ มอบหมาย นายเฉลิมชาติ ฤาไชยคาม นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ร่วมเป็นวิทยากร อบรมเกษตรกร หลักสูตร การทำนาเบื้องต้น รุ่นที่  2 หัวข้อ รู้จักชีวิตข้าว ให้เกษตรกรและผู้สนใจ ณ โรงเรียนข้าวและชาวนา กรมการข้าว จัดฝึกอบรมโดยกองประสานงานโครงการพระราชดำริ กรมการข้าว ระหว่างวันที่ 24-26 ธันวาคม 2561