วันที่ 13 ธันวาคม 2561 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ร่วมเป็นวิทยากร อบรมเกษตรกร หลักสูตร การทำนาเบื้องต้น รุ่นที่ 1

a61 170

วันที่ 13 ธันวาคม 2561 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ  ร่วมเป็นวิทยากร อบรมเกษตรกร หลักสูตร การทำนาเบื้องต้น รุ่นที่ 1

page61 170

วันที่ 13 ธันวาคม 2561 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ มอบหมาย นายเฉลิมชาติ ฤาไชยคาม นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ร่วมเป็นวิทยากร อบรมเกษตรกร หลักสูตร การทำนาเบื้องต้น รุ่นที่ 1 หัวข้อ รู้จักชีวิตข้าว ให้เกษตรกรและผู้สนใจ ณ โรงเรียนข้าวและชาวนา กรมการข้าว จัดฝึกอบรมโดยกองประสานงานโครงการพระราชดำริ กรมการข้าว ระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม 2561