วันที่ 6-7 ธันวาคม 2561 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ร่วมเป็นวิทยากร เรื่องในหลวงรัชกาลที่ 9 กับงานวิจัยและพัฒนาข้าวไทย

a61 167

วันที่ 6-7 ธันวาคม 2561 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ร่วมเป็นวิทยากร เรื่องในหลวงรัชกาลที่ 9 กับงานวิจัยและพัฒนาข้าวไทย 

page61 167

วันที่ 6-7 ธันวาคม 2561 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ มอบหมายนางบังอร ธรรมสามิสรณ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ นายเฉลิมชาติ ฤาไชยคาม นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ นางสาวมาสุฑล  สัญพึ่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมเป็นวิทยากร เรื่องในหลวงรัชกาลที่ 9 กับงานวิจัยและพัฒนาข้าวไทย ในส่วนของนิทรรศการของกรมการข้าว ภายในงานนิทรรศการพระบิดาแห่งศาสตร์ 9 แขนง และนิทรรศการธงชาติไทย  จัดโดยสำนักนายกรัฐมนตรี ระหว่างวันที่ 5-9 ธันวาคม 2561 จัดงาน ณ ท้องสนามหลวง มีนักเรียน นักศึกษา และประชาชน ให้ความสนใจ ร่วมกิจกรรมถามตอบ ชิงรางวัล ข้าวของพ่อ จากแปลงนาหมายเลข 9 เป็นจำนวนมาก