วันที่ 6 ธันวาคม 2561 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ จัดนิทรรศการ งาน "วันดินโลก ปี 2561 จังหวัดสุพรรณบุรี (แห่งที่ 2)

a61 166

วันที่ 6 ธันวาคม 2561 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ  จัดนิทรรศการ งาน "วันดินโลก ปี 2561 จังหวัดสุพรรณบุรี (แห่งที่ 2) 

page61 166

วันที่ 6 ธันวาคม 2561 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ  มอบหมาย นายเฉลิมชาติ ฤาไชยคาม นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และคณะ ร่วมจัดนิทรรศการ ณ สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี โดยร่วมกับส่วนราชการ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภาคเอกชน บริษัทประชารัฐสามัคคี  ร่วมจัดงาน "วันดินโลก ปี 2561 จังหวัดสุพรรณบุรี (แห่งที่ 2) ที่อาคารเอนกประสงค์ สถานีพัฒนาที่ดิน โดยได้รับเกียรติจาก นายธีรชัย ทศรฐ รองผู้ว่าราชการสุพรรณบุรี ให้เกียรติ มาเป็นประธาน ในพิธีเปิดฯ เกษตรกร หมอดินอาสา ส่วนราชการและ ประชาชน เข้าร่วมงานประมาณ 200 คน โดยนิทรรศการต่างๆจะจัดแสดงตลอดในช่วงเดือนธันวาคม 2561