วันที่ 4 ธันวาคม 2561 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ร่วมจัดนิทรรศการกับสถานีพัฒนาที่ดินและส่วนราชการ ในงาน "วันดินโลก ปี 2561 จังหวัดสุพรรณบุรี

a61 165

วันที่ 4 ธันวาคม 2561  สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ  ร่วมจัดนิทรรศการกับสถานีพัฒนาที่ดินและส่วนราชการ ในงาน "วันดินโลก ปี 2561 จังหวัดสุพรรณบุรี  

page61 165

วันที่ 4 ธันวาคม 2561  เวลา 13.30 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ  โดย นายอภิชาติ ลาวัณย์ประเสริฐ ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ และทีมงาน ร่วมจัดนิทรรศการกับสถานีพัฒนาที่ดินและส่วนราชการ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภาคเอกชน บริษัทประชารัฐสามัคคี  ในงาน "วันดินโลก ปี 2561 จังหวัดสุพรรณบุรี  ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สุพรรณบุรี โดยได้รับเกียรติจาก นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ให้เกียรติ มาเป็นประธาน ในพิธีเปิดฯ โดยมีงานแสดงนิทรรศการระหว่างวันที่ 4-7 ธันวาคม 2561