วันที่ 3 ธันวาคม 2561 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ จัดกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ ด้วยการพรวนดิน ใส่ปุ๋ย ตัดแต่งกิ่งไม้ และรดน้ำต้นไม้ ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2561

a61 162

วันที่ 3 ธันวาคม 2561 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ จัดกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ ด้วยการพรวนดิน ใส่ปุ๋ย ตัดแต่งกิ่งไม้ และรดน้ำต้นไม้ ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2561 

page61 162

วันที่ 3 ธันวาคม 2561 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ  โดย นางอุไรวรรณ ฤาไชยคาม นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ นำบุคลากร  จัดกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ ด้วยการพรวนดิน ใส่ปุ๋ย ตัดแต่งกิ่งไม้  และรดน้ำต้นไม้ ในพื้นที่ที่ได้ปลูกต้นไม้ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2561 ณ บริเวณด้านข้างตึกอำนวยการ โดยมีคณะข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ร่วมมือกันทำกิจกรรม เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และเป็นการสร้างจิตสำนึกของประชาชนให้เกิดความรักความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ