วันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ดำเนินการออกสำรวจโรคและแมลงศัตรูข้าว ในแปลงนาเกษตรกร

a61 160

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ  ดำเนินการออกสำรวจโรคและแมลงศัตรูข้าว ในแปลงนาเกษตรกร 

page61 160

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ มอบหมายให้ นางสาวมาสุฑล  สัญพึ่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาวชมนาด อุ่นวรรณธรรม เจ้าหน้าที่โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมการบริหารจัดการศัตรูข้าว ( การเฝ้าระวังเพื่อเตือนภัยและป้องกันศัตรูข้าว ) ดำเนินการออกสำรวจโรคและแมลงศัตรูข้าว ในแปลงนาเกษตรกร ตำบลหนองผักนาก อำเภอสามชุก พบโรคขอบใบแห้ง พันธุ์กข61 พบหนอนกอข้าวและเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล พันธุ์กข41 และตำบลแจงงาม อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี พบการระบาดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ระยะ 2 , 3 ตัวเต็มวัยทั้งปีกสั้นและตัวเต็มวัยปีกยาว พื้นที่ 37 ไร่ พันธุ์ปทุมธานี 1 อายุข้าว 100 วัน ได้แจ้งเตือนให้พื้นที่ใกล้เคียงเฝ้าระวังการระบาดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล และให้เกษตรกรปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมการข้าว