วันที่ 14 พฤศจิกายน 2661 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ร่วมถวายพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2561 ณ หอประชุมอาชาสีหมอก ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี

a61 157

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2661 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ร่วมถวายพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องใน วันพระบิดาแห่งฝนหลวงประจำปี 2561 ณ หอประชุมอาชาสีหมอก ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี

page61 157

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2661 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ มอบหมายให้ นายเฉลิมชาติ ฤาไชยคาม นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และนางอุไรวรรณ ฤาไชยคาม นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ เป็นตัวแทนร่วมถวายพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องใน วันพระบิดาแห่งฝนหลวงประจำปี 2561 และร่วมชมนิทรรศการพระบิดาแห่งฝนหลวง เพื่อแสดงความจงรักภักดี และร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันล้นพ้นหาที่สุดมิได้ของพระบิดาแห่งฝนหลวง โดยมีนายนิมิต  วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี  เป็นประธานในพิธีมี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ณ หอประชุมอาชาสีหมอก ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี