วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 คณะนักวิจัยเจ้าหน้าที่ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ อบรม “การจัดการระบบคุณภาพเครื่องชั่ง และปิเปต "

a61 154

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 คณะนักวิจัยเจ้าหน้าที่ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ อบรม “การจัดการระบบคุณภาพเครื่องชั่ง และปิเปต "

page61 154

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 คณะนักวิจัยเจ้าหน้าที่ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ จำนวน 18 คน เข้าอบรม “การจัดการระบบคุณภาพเครื่องชั่ง และปิเปต เพื่อลดความผิดพลาดในด้านน้ำหนักและปริมาณ” โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัท Mettler  เป็นวิทยากร ณ อาคารปฏิบัติการวิจัยด้านข้าว สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ