วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ และคณะ ร่วมพิธีการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561 ณ วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ตำบลศรีนคร อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย

a61 153

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ และคณะ ร่วมพิธีการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561 ณ วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม  ตำบลศรีนคร  อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย

page61 153

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 นายอภิชาติ ลาวัณย์ประเสริฐ ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ และคณะ ร่วมพิธีการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561โดยมีนายกฤษณพงศ์  ศรีพงษ์พันธุ์กุล รองอธิบดีกรมการข้าว รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการข้าวเป็นประธานในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พร้อมด้วย ผู้บริหารระดับสูงและข้าราชการเจ้าหน้าที่กรมการข้าว ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าว, ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว รวม 56 ศูนย์ทั่วประเทศ เข้าร่วมในพิธี โดยนำไปถวาย ณ วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม  ตำบลศรีนคร  อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย