วันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2561 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรการใช้งานระบบรายงานสถานการณ์ข้าว

a61 151

วันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2561 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรการใช้งานระบบรายงานสถานการณ์ข้าว 

page61 151

วันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2561 นาย นายอภิชาติ ลาวัณย์ประเสริฐ ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ และนางสาวมาสุฑล สัญพึ่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรการใช้งานระบบรายงานสถานการณ์ข้าว เพื่อสนับสนุนภารกิจตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจรของกรมการข้าว ณ ห้องสัมมนา 406 สำนักงานบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร โดยมี นายเกรียงไกร พันธุ์วรรณ์ ผู้อำนวยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธาน วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างทักษะในการใช้งานระบบ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับกาวิเคราะห์ข้อมูล เรียนรู้การใช้โปรแกรม Oracle Business Intelligence