วันที่ 31 ตุลาคม 2561 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำ หลังปล่อยน้ำเข้าทุ่ง ปี 2561

a61 149

วันที่ 31 ตุลาคม 2561 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำ หลังปล่อยน้ำเข้าทุ่ง ปี 2561

page61 149

วันที่ 31 ตุลาคม 2561 นายอภิชาติ ลาวัณย์ประเสริฐ ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ และนางรัตติกาล อินทมา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำ หลังปล่อยน้ำเข้าทุ่ง ปี 2561 โดยมี นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธี มีข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน เข้าร่วมงาน ในพื้นที่ทุ่งโครงการฯ โพธิ์พระยา ณ วัดคลองขุด หมู่ที่ 4 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี