วันที่ 30 ตุลาคม 2561 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ร่วมกับกองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว และเจ้าหน้าที่จากองค์กร CABI ประเทศมาเลเซีย สัมภาษณ์ผู้นำชุมชนเกษตรกรใช้ชีววิธี (biocontrol)

a61 147

วันที่ 30 ตุลาคม 2561 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ร่วมกับกองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว และเจ้าหน้าที่จากองค์กร CABI ประเทศมาเลเซีย สัมภาษณ์ผู้นำชุมชนเกษตรกรใช้ชีววิธี (biocontrol)

page61 147

วันที่ 30 ตุลาคม 2561 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติมอบหมายให้ นางสาวมาสุฑล สัญพึ่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมกับกองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว และ Miss Chan Hong Twu เจ้าหน้าที่จากองค์กร CABI ประเทศมาเลเซีย สัมภาษณ์ นางสวณีย์ โพธิ์รัง ผู้นำชุมชนเกษตรกรใช้ชีววิธี (biocontrol) ป้องกันและควบคุมโรคและแมลงศัตรูข้าว ณ ศาลาประชาคม หมู่11 ตำบลเดิมบาง อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งประเทศไทยเป็นหนึ่งในสมาชิกขององค์กรคาบี่ CABI (Centre for Agriculture and Biosciences International) เป็นองค์กรอิสระระหว่างประเทศที่ไม่แสวงผลกำไร มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชากรทั่วโลกโดยการให้ข้อมูลและนักวิทยาศาสตร์ที่มีประสบการณ์ช่วยแก้ไขปัญหาทางการเกษตรและปัญหาสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยความร่วมมือของ 49 ประเทศ