วันที่ 25 ตุลาคม 2561 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมต้อนรับคณะดูงานประเทศฟิลิปปินส์ จากหน่วยงาน CCOP – NATCCO Party- List

a61 145

วันที่ 25 ตุลาคม 2561 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมต้อนรับคณะดูงานประเทศฟิลิปปินส์ จากหน่วยงาน CCOP – NATCCO Party- List

page61 145

วันที่ 25 ตุลาคม 2561 ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ มอบหมายให้ นาย ปรัชญา แตรสังข์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมต้อนรับคณะดูงานประเทศฟิลิปปินส์ จากหน่วยงาน CCOP – NATCCO Party- List  จำนวน 25 คน เข้าเยี่ยมชมแปลงเกษตรกรพร้อมรับฟังบรรยายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประเด็นส่งเสริมการเกษตรของจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่จำนวน 2 แปลง ณ แปลงใหญ่พืชผัก ตำบลบ่อสุพรรณ อำเภอสองพี่น้อง และที่ทำการกลุ่มนาแปลงใหญ่ข้าว ตำบลสวนแตง อำเภอเมืองสวนแตง จังหวัดสุพรรณบุรี