วันที่ 23 ตุลาคม 2561 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

a61 143

วันที่ 23 ตุลาคม 2561 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ศูนย์ราชการศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี 

page61 143

วันที่ 23 ตุลาคม 2561 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ มอบหมายให้ นางสาวอมรรัตน์ อินทร์มั่น นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และนางสาวปิยรัตน์ พลยะเรศ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 วันปิยมหาราช ณ ศูนย์ราชการศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี