วันที่ 23-24 ตุลาคม 2561 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการและระดมความคิด เรื่อง การจัดทำฐานข้อมูลศัตรูข้าว ณ ศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย

a61 142

วันที่ 23-24 ตุลาคม 2561  สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการและระดมความคิด เรื่อง การจัดทำฐานข้อมูลศัตรูข้าว ณ ศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย ตำบลพระบาทนาสิงห์ อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย 

page61 142

วันที่ 23-24 ตุลาคม 2561 นายเฉลิมชาติ ฤาไชยคาม นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และนางสาวมาสุฑล สัญพึ่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการและระดมความคิด เรื่อง การจัดทำฐานข้อมูลศัตรูข้าว ณ ศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย ตำบลพระบาทนาสิงห์ อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย เพื่อการวางแผนการดำเนินงาน กิจกรรมส่งเสริมการบริหารจัดการศัตรูข้าว (การเฝ้าระวังเพื่อเตือนภัยและป้องกันศัตรูข้าว) ปี 2562 การวางแผนการดำเนินงานด้านอารักขาข้าว การสุ่มสำรวจโรคและแมลง สัตว์ศัตรูข้าว การจัดทำฐานข้อมูล เพื่อประโยชน์ในการเฝ้าระวังและเตือนภัยการระบาดศัตรูข้าว