วันที่ 19 ตุลาคม 2561 คณะเจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณ สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมและติดตามการดำเนินงานของสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ

a61 141

วันที่ 19 ตุลาคม 2561 คณะเจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณ สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี  เยี่ยมชมและติดตามการดำเนินงานของสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ 

page61 141

วันที่ 19 ตุลาคม 2561 นายอภิชาติ ลาวัณย์ประเสริฐ ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ พร้อมคณะนักวิจัย ให้การตอนรับคณะเจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณ สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในการเยี่ยมชมและติดตามการดำเนินงานของสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ พร้อมเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการด้านวิทยาการโอมิกส์ และชมแปลงทดลองภายในสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ จากนั้นเดินทางไปดูการดำเนินงานโครงการเกษตรนาแปลงใหญ่ ณ.อำเภอเดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี