วันที่ 18 ตุลาคม 2561 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ณ วัดป่าพระเจ้า หมู่ที่ 5 ตำบลปลายนา อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

a61 140

วันที่ 18 ตุลาคม 2561 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ณ วัดป่าพระเจ้า หมู่ที่ 5 ตำบลปลายนา อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 

page61 140

วันที่ 18 ตุลาคม 2561 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ มอบหมายให้ นางรัตติกาล อินทมา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการและคณะทำงาน เข้าร่วมโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ณ วัดป่าพระเจ้า หมู่ที่ 5 ตำบลปลายนา อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ภายในงานมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนไปให้บริการด้านต่างๆ แก่ประชาชน สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติจัดบูธให้ความรู้เรื่อง ข้าว แจกเอกสาร โดยในครั้งนี้มีประชาชนให้ความสนใจปรึกษาเทคโนโลยีการปลูกข้าวพันธุ์ กข43 เป็นจำนวนมาก