วันที่ 13 ตุลาคม 2561 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

a61 139

วันที่ 13 ตุลาคม 2561 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  

page61 139

 

วันที่ 13 ตุลาคม 2561 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ มอบหมายให้ นางบังอร ธรรมสามิสรณ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ นางสาวมาสุฑล สัญพึ่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนางเพียงใจ นิสัยหาญ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  ดังนี้

1. เวลา 06.00 น. กิจกรรมทำบุญตักบาตร พระสงฆ์จำนวน 89 รูป ณ  บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี

2. เวลา 08.00 น. กิจกรรมเคารพธงชาติไทย ณ บริเวณสนามด้านหน้าศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี

โดยมีนายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร/ตำรวจ องค์กรเอกชน และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก