วันที่ 10 ตุลาคม 2561 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจนาพันธุ์กลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคกลาง ตะวันตก และตะวันออก ฤดูฝน (นาปี) ปีการทำนา 2561

a61 136

วันที่ 10 ตุลาคม 2561 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ  ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจนาพันธุ์กลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคกลาง ตะวันตก และตะวันออก ฤดูฝน (นาปี) ปีการทำนา 2561 

page61 136

วันที่ 10 ตุลาคม 2561 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ โดย นางเพียงใจ นิสัยหาญ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงานและคณะทำงานผลิตเมล็ดพันธุ์ ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจนาพันธุ์กลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคกลาง ตะวันตก และตะวันออก ฤดูฝน (นาปี) ปีการทำนา 2561 โดยมี นายปัญญา ร่มเย็น ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี เป็นประธาน ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ และแปลงนาพันธุ์ข้าว สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ