วันที่ 9 ตุลาคม 2561สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ และคณะนักวิจัย ร่วมประชุมวางแผนงานวิจัยเรื่องการใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับเคลือบเมล็ดพันธุ์ข้าว

a61 135

วันที่ 9 ตุลาคม 2561สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ และคณะนักวิจัย ร่วมประชุมวางแผนงานวิจัยเรื่องการใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับเคลือบเมล็ดพันธุ์ข้าว 

page61 135

วันที่ 9 ตุลาคม 2561นายอภิชาติ ลาวัลย์ประเสริฐ ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ และคณะนักวิจัย ร่วมประชุมวางแผนงานวิจัยเรื่องการใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับเคลือบเมล็ดพันธุ์ข้าว เพื่อทดสอบการกระตุ้นความงอกของเมล็ดพันธุ์ข้าว ป้องกันการทำลายของโรคและแมลง และส่งผลต่อการเพิ่มผลผลิต กับคณะเจ้าหน้าที่จากบริษัท โครด้า (ประเทศไทย) จำกัด ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการวิจัยด้านเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ข้าวของไทย