วันที่ 26 กันยายน 2561 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ร่วมประชุมความร่วมมือโครงการ Thairice NAMA โดยมีสำนักงานของ GIZ

a61 134

วันที่ 26 กันยายน 2561  สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ  ร่วมประชุมความร่วมมือโครงการ Thairice NAMA โดยมีสำนักงานของ GIZ

page61 134

วันที่ 26 กันยายน 2561  นายอภิชาติ ลาวัณย์ประเสริฐ ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ และนายเฉลิมชาติ ฤาไชยคาม นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ร่วมประชุมความร่วมมือโครงการ Thairice NAMA โดยมีสำนักงานของ GIZ เป็นผู้ประสานงานความร่วมมือ ณ โรงแรมรามาการ์เดนส์ กรุงเทพฯ