วันที่ 20 กันยายน 2561 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ณ วัดเขาดิน หมู่ที่ 1 ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

a61 133

วันที่ 20 กันยายน 2561 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ  เข้าร่วมโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ณ วัดเขาดิน หมู่ที่ 1 ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

page61 133

วันที่ 20 กันยายน 2561 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ มอบหมายให้ นายเฉลิมชาติ ฤาไชยคาม นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ นางรัตติกาล อินทมา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมคณะ เข้าร่วมโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ณ วัดเขาดิน หมู่ที่ 1 ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ภายในงานมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนไปให้บริการด้านต่างๆ แก่ประชาชน สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติจัดบูธให้ความรู้เรื่อง ข้าว แจกเอกสาร โดยมีประชาชนให้ความสนใจปรึกษาปัญหาข้าว เทคโนโลยีการปลูกข้าว พันธุ์ข้าว แนะนำโรคข้าวและแมลงศัตรูข้าว จำนวน 16 คน