วันที่ 25 กันยายน 2561 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ร่วมงานรณรงค์การใช้เทคโนโลยีเกษตรเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพื่อการผลิตข้าวนาแปลงใหญ่

a61 132

วันที่ 25 กันยายน 2561 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ  ร่วมงานรณรงค์การใช้เทคโนโลยีเกษตรเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพื่อการผลิตข้าวนาแปลงใหญ่ ณ ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท ตำบลเขาท่าพระ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท

page61 132

วันที่ 25 กันยายน 2561 นายอภิชาติ ลาวัณย์ประเสริฐ ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ และคณะทำงาน ร่วมงานรณรงค์การใช้เทคโนโลยีเกษตรเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพื่อการผลิตข้าวนาแปลงใหญ่ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ณ ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท ตำบลเขาท่าพระ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ภายในงานมีการสาธิตเครื่องมือทางการเกษตรของข้าว เครื่องหยอดข้าว เทคโนโลยีการปรับระดับดินด้วยเลเซอร์ การใช้ไตรโคเดอร์มาเพื่อควบคุมโรคข้าว เรียนรู้กลุ่มแมลงและสัตว์ศัตรูข้าวและกลุ่มศัตรูธรรมชาติในนาข้าว